poniedziałek, 4 marca 2013

Modna i kreatywna! To ty?

Jesteś kreaty­wną jed­nos­tką, która uwiel­bia zabawę stylem, a w świecie mody czuje się jak ryba w wodzie? Jeśli tak, to trafiłaś znakomi­cie, bo na… konkurs „Modna i kreaty­wna”, który odbywa się w ramach święta kobiet w tyskim City Point. Zdję­cia swoich styl­iza­cji można nadsyłać jeszcze tylko do 6 marca, a już 9 marca dojdzie do ogłoszenia wyników konkursu pod­czas Miasta Kobiet. Na osoby, które wybierze jury (a w skład tego jury wchodzi m.in. Street Fashion Bielsko-Biała ;-), czekają atrak­cyjne nagrody.

KREATY­WNA I MODNA POSZUKIWANA CZYLI STYL I NIEBANAL­NOŚĆ W CENIE!

Tem­atem konkursu jest sty­lowy i niebanalny wiosenny wiz­erunek, uch­wycony w kadrze! Zdję­cie swo­jej styl­iza­cji i krótki jej opis przesyła­cie na adres konkursy@​studiomikstura.​pl . Czas? Do 6 marca! Po jego upły­wie jury, złożone z kilku znanych śląs­kich blogerek, wyty­puje osoby, które zostaną nagrodzone.
Pełny reg­u­lamin konkursu i for­mu­larz dostępne są TU, infor­ma­cje o konkur­sie na Face­booku TU, a o Mieś­cie Kobiet TU. Nagrodą główną jest nieza­pom­ni­any week­end dla dwóch osób w czterog­wiazd­kowym hotelu „Pałac Kotulińs­kich”. Dla miejsc drugiego i trze­ciego również przewidziano cenne nagrody.

JURY, KTÓRE WIE, CO MÓWI

9 marca o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie ze śląskimi blogerkami mod­owymi, które oce­ni­ały styl­iza­cje zgłos­zone do konkursu. W trak­cie spotka­nia dojdzie do wręczenia nagrody głównej i dwóch wyróżnień. Odbędzie się też panel, pod­czas którego razem z blogerkami prześledz­imy najnowsze trendy i poz­namy sekrety ich szaf.
Jurorkami są:

– Pamela Szczy­glewska /​Dis­turbed Style,
– Mag­dalena Majew­ska /​Ams La La land,
– Anna Łuka /​Moda na Strychu,
– Mag­dalena Kar­wat /​Midori Fash­ion,
– Syl­wia Kruczek /​Street Fash­ion Bielsko-​Biała.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Miło, że zajrzałaś/eś. Będzie mi bardzo przyjemnie, jak zostawisz komentarz. Oczywiście te chamskie i wulgarne będą usuwane ;-)