sobota, 2 marca 2013

Nie tylko młodzi mają świetny styl!

Obser­wu­jąc świat mody możemy niesłusznie stwierdzić, że wstęp do niego mają tylko osoby młode i piękne. Takie, których twarzy nie naz­naczyły jeszcze zmarszczki, a włosy wciąż zachowują swój kolor. I nawet Anna Win­tour, niemłoda już prze­cież, nie będzie w stanie zmienić naszej opinii. Tak samo pewnie pomyślimy sobie o sposo­bie ubiera­nia prze­cięt­nych ludzi – takich, których mijamy na ulicy. Stwierdz­imy, że ci młodzi cza­sem ekspery­men­tują z modą, nie boją się ory­gi­nal­nego wiz­erunku. A ci starsi… Bezbar­wni i nieciekawi, nie zasługują na naszą pozy­ty­wną opinię, jeśli o ubiór chodzi. Uważa­jmy! Możemy się pomylić., bo… nie tylko młodzi mają świetny styl!

Poku­tuje przeko­nanie, że starszej oso­bie – zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie – wiele rzeczy już nie przys­toi. Że starość to okres szarości i smutku. W Polsce bardzo szy­bko takie myśle­nie ulega zmi­anie. W Stanach Zjed­noc­zonych i na Zachodzie zmieniło się już dawno temu. Rośnie grupa emery­tów, którzy znają swoją wartość, są nadal równie wyma­ga­jący wobec siebie i innych, cenią sobie ładne ubranie, ciekawą tore­bkę, sty­lowe buty. Nie widzą powodu, dla którego mieliby nagle, po przekrocze­niu pewnego wieku, założyć bezk­sz­tałtny szary worek i usunąć się w cień. Pomimo starości chcą czer­pać z życia to, co najlep­sze, a jed­nym z czyn­ników, który bardzo poprawia humor i pod­nosi samoocenę, jest prze­cież odpowiedni ubiór – taki, który podoba się właścicielowi.

Doskon­ałym przykła­dem całkowicie nietłam­szonej osobowości, która prze­jawia się w stroju, jest strona Advanced Style. Nazwa – gra słów – wprowadza nas w temat. Zaawan­sowany styl to rzecz dla wyrafi­nowanego odbiorcy, który doceni różnorod­ność stylów bar­wnych starszych („zaawan­sowanych”) ludzi, fotografowanych przez autora pomysłu — Ari'ego Setha Cohena. Cohen przemierza ulice Nowego Jorku w poszuki­wa­niu ludzi kreaty­wnych, o fas­cynu­ją­cym stylu i przede wszys­tkim już niemłodych (jedynie ciałem, bo ich ubiór wskazuje na młodą duszę i zapał). Jak sam pisze: Szanu­j­cie starszych ludzi, pozwól­cie tym damom i dżen­tel­menom nauczyć Was tego i owego o przeży­wa­niu pełni życia. Advanced Style jest dowo­dem, dostar­czanym przez siwowłosych, na to, że oso­bisty styl rozwija się i ewolu­uje z wiekiem.

Fotografie ze strony Advanced Style zostały zebrane w albu­mie o takiej samej nazwie, który można nabyć m.in. na ama​zon​.com. Książka to nie tylko zdję­cia, ale i krótkie opisy osób, które zostały na nich uwiecznione. Jest też dodatkowy smaczek – dodatek, w którym jedna z najbardziej eks­cen­trycznych starszych pań odpowiada na pyta­nia Dity Von Teese.

Co nas cza­sem zaskakuje, dlaczego bywamy wręcz zszokowani, gdy w miejskim chaosie nasz wzrok odna­j­duje jed­nos­tkę, która — pomimo siwych włosów – ubrana jest inaczej niż wielu starszych ludzi w promie­niu kilku kilo­metrów? Czu­jemy się pozy­ty­wnie zdzi­wieni, nawet jeśli taka osoba niekoniecznie „poprawnie” (w myśl obow­iązu­ją­cych kanonów) wybrała fason ubra­nia lub zestaw kolorów. Może dlat­ego, że się odważyła i naraz­iła na ostre spo­jrzenia i złośliwy chi­chot? Dobrze, że w Polsce kom­plet­nie zmienia się pode­jś­cie zarówno starszych ludzi do samych siebie, jak i tych dużo młod­szych do starszych. I może wkrótce doczekamy się naszego pol­skiego ‚Advanced style?

A może znacie inne, równie dobre strony internetowe lub blogi? :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Miło, że zajrzałaś/eś. Będzie mi bardzo przyjemnie, jak zostawisz komentarz. Oczywiście te chamskie i wulgarne będą usuwane ;-)